Avís legal

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem que el lloc web i el portal d’Internet https://fernandofonsecafundacion.org/ (d’ara endavant, el “Web”) són propietat de la FUNDACIÓ PRIVADA FERNANDO FONSECA FOUNDATION, d’ara endavant La Fundació, amb NIF G06834733 i domicili a l’Av. Josep Tarradellas, núm. 13, planta entresòl, porta 2a, Barcelona 08029 (Espanya). Tel. + (34)607085473, correu electrònic de contacte [email protected].

El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Acceptació de l’usuari.

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la pàgina web que La Fundació posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeix, navega, utilitza o participa en els serveis i activitats de la pàgina web.

L’usuari queda informat i accepta que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb La Fundació.

L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les condicions d’aquest Avís Legal. En cas de desacord amb les condicions, l’usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el lloc web.

Accés a la web

L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei.

En cas que sigui necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recopilació i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, concretament amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari s’ha de fer de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de La Fundació o d’altres persones físiques o jurídiques.

Queda totalment prohibit utilitzar qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats il·lícites, així com realitzar qualsevol acció que pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per part de La Fundació al lloc web o als seus continguts.

El titular del web no s’identifica amb les opinions expressades en el mateix pels seus col·laboradors. La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquest com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de La Fundació, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, fins i tot si es citen les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de La Fundació. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l’empresa són propietat dels seus propietaris i estan protegits per llei.

La Fundació no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de La Fundació. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de La Fundació serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. La Fundació es reserva el dret d’exercir davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

El lloc web, així com l’absència de virus i components perjudicials. No obstant això, La Fundació no es pot fer responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • L’absència de virus i/o altres components perjudicials.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de La Fundació.
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el lloc web. En conseqüència, La Fundació no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s’incloguin al lloc web s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.
  • L’ús per part de menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.
  • Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.
  • La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

La Fundació podrà suspendre temporalment i sense previ avís l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, La Fundació comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. A més, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), La Fundació es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que puguin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

Cookies

La Fundació utilitza galetes (cookies) amb l’objectiu d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el terminal de l’usuari, la informació recopilada mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les galetes s’associarà a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin galetes en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)

La presència d’enllaços (links) a la pàgina web de La Fundació cap a altres llocs d’Internet té una finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggerència, invitació o recomanació sobre aquests. La Fundació no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’un enllaç que pertanyi a un lloc web extern, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de La Fundació, no s’entendrà que La Fundació hagi autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web on es contingui l’enllaç, tampoc podrà incloure’s a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

La Fundació es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Procediment del servei de les aportacions econòmiques que realitzen els usuaris a través de la nostra plataforma

Els usuaris poden accedir al servei a través de la passarel·la de pagament de l’Entitat Bancària Sabadell, el sistema PayPal i Bizum.

Accés al servei: L’usuari haurà de seguir les indicacions que apareguin a la pantalla en tot moment, omplint les dades que les diferents pantalles puguin sol·licitar. L’usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que se li demani en cada pas.

Elecció de la modalitat de pagament: L’usuari haurà de seleccionar el tipus de pagament que desitja realitzar, sent únicament responsable del funcionament de l’aplicació. Un cop realitzat el pagament de l’aportació, l’usuari rebrà una notificació de l’entitat o sistema a través del qual hagi fet l’aportació. Les comunicacions que intervenen durant les transaccions efectuades podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de la Fundació, amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, respectant en tot moment les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents aplicables, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals.

Desistiment

En cas que l’usuari desisteixi del pagament de l’aportació a La Fundació, haurà d’enviar un correu electrònic en un termini de 14 dies a l’adreça següent: [email protected], exposant les raons per les quals desitja retirar l’aportació feta a la nostra organització. La Fundació, després d’avaluar-ho, es posarà en contacte amb vostè i li donarà una resposta a la seva sol·licitud dirigint-se a l’adreça de contacte que vostè ens ha proporcionat.

Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquest servei, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb La Fundació siguin electròniques (correu electrònic o telèfon).

A efectes contractuals, l’usuari consent utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que La Fundació enviï de forma electrònica compleixen els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb La Fundació a través de les dades de contacte facilitades en aquestes Condicions i, si és el cas, a través dels espais de contacte del lloc web.

De la mateixa manera, llevat que s’estipuli el contrari, La Fundació pot contactar i/o notificar a l’usuari per correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

Modificació de les condicions

La Fundació es reserva expressament el dret de modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, el present Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el present Avís Legal.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre La Fundació i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.